Aktualnie nie posiadamy ofert pracy.
                     

dołącz do Howard

Broadcasting Polska


     © 2009 HowardBroadcasting Ltd. 


Howard Broadcasting Polska sp. z o.o.
Warszawa (00-052), ul. Mazowiecka 11 lokal 49

Zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym
rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez
Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000464419,
NIP: 525-255-64-03, REGON 146709550