Home    Praca    Kontakt
Howard Broadcasting Polska sp. z o.o.
Warszawa (00-052), ul. Mazowiecka 11 lokal 49

info@howardbroadcasting.pl

Zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym
rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez
Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000464419,
NIP: 525-255-64-03, REGON 146709550
                     

kontakty Howard

Broadcasting Polska

     © 2009 HowardBroadcasting Ltd.