Howard Broadcasting Polska Sp. z o.o.
Doradztwo w branży telewizyjnej i filmowej.
Kompleksowa obsługa produkcji oraz dystrybucja.
Wsparcie techniczne.

Produkcja telewizyjna, realizacje na żywo oraz multimedia.
Usługi z zakresu przesyłu danych audiowizualnych.
Multimedialne wsparcie projektów kulturalnych.
Bazy danych materiałów multimedialnych.
Studia greenbox oraz bluebox.


                     

broadcasting space     © 2009 HowardBroadcasting Ltd. 


Howard Broadcasting Polska sp. z o.o.
Warszawa (00-052), ul. Mazowiecka 11 lokal 49

Zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym
rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez
Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000464419,
NIP: 525-255-64-03, REGON 146709550